O NAMA
AKTIVNOSTI
GALERIJA
KONTAKT
Uvod

U ostvarenju svog cilja Društvo organizuje predavanja, susrete i razgovore koji produbljuju kulturnu, umetničku, naučnu i prijateljsku saradnju dveju zemalja. U tom smislu, Društvo organizuje susrete, predavanja, koncerte i druge aktivnosti. Kako Društvo nema svoje prostorije, a da bi se predavanja i ostale kulturne aktivnosti normalno odvijale, postignut je dogovor s Bibliotekom grada Beograda da Društvo koristi salu Biblioteke.