O NAMA
AKTIVNOSTI
GALERIJA
KONTAKT

 

 
Uprava
Dipl. filolog IVANOVIĆ Dragana
 
 

 

Upravni odbor

 

 
 
Dipl. inž. elektronike ARANĐELOVIĆ Đorđe
Prof. dr STOJILJKOVIĆ Dragoslava
Prof. dr IVANOVIĆ Darko
       
 
 
Dipl. inž. saobraćaja LAZAREVIĆ Radoslav
Dipl. muzikolog TRIŠIĆ Ivana
Dipl. filolog VIKTOROVIĆ Mileva

 

Nadzorni odbor
Predsednik
 
Dipl. filolog ČOLAK-ANTIĆ Boško, prevodilac
 
 
Članovi
 
 

Dipl. musikolog BOBIĆ Aleksandra

MAGDELINIĆ Stojana, književnica